Category Archives: Uncategorized

Tłuczeń

KOSD produkuje tłuczeń drogowy o frakcji 31,5/63 oraz 63/125 mm a także tłuczeń kolejowy 31,5/50. Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, tłuczeń znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie jako: materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), materiał na podsypkę kolejową, materiał do wymiany podłoża. materiał do wypełniania fundamentów budowli, materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp, architektura ogrodowa. Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych.
more

Mieszanka drobna

Produkowana przez KOSD mieszanka drobna dostępna jest w postaci frakcji: 0/2; 0/4; 0/5. Materiał dostępny jest w Kopalni Bazaltu Rutki-Ligota, Kopalni Szarogłazu Dębowiec, Kopalni Piaskowca Braciszów.

Mieszanka drobna o uziarnieniu od 0 do 5 mm znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

jako materiał do wykonywania nasypów, jako podbudowa pod kostkę betonową, stosowany do remontów dróg leśnych i gruntowych, jako składnik "Suchego betonu" Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN.
more