Kopalnia Szarogłazu Dębowiec

Dębowiec 14
48-200 Prudnik

Kierownik kopalni: Mieczysław Krzemień

e-mail: mieczyslaw_krzemien@kosd-niemodlin.com.pl

Biuro: tel. 77 436 23 49
Waga: tel. 77 436 41 52
e-mail: waga_debowiec@kosd-niemodlin.com.pl

Certyfikat ZKP

Grys

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Grys frakcji 2/5,6
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
41/KOD
Grys frakcji 2/8
EN 12620
Kruszywa do betonu
20/KOD
Grys frakcji 2/8
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
19/KOD
Grys frakcji 5,6/8
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
35/KOD
Grys frakcji 8/11,2
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
32/KOD
Grys frakcji 8/16
EN 12620
Kruszywa do betonu
22/KOD
Grys frakcji 8/16
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
21/KOD
Grys frakcji 8/22,4
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
26/KOD
Kruszywo frakcji 4/31,5
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
37/KOD

Niesort

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Niesort frakcji 0/12,5
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
27/KOD
Niesort frakcji 0/12,5
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
28/KOD
Niesort frakcji 0/31,5
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
18/KOD
Niesort frakcji 0/63
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
17/KOD
Niesort frakcji 0/125
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
36/KOD
Niesort frakcji 0/22
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
38/KOD

Mieszanka drobna

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Mieszanka drobna frakcji 0/5,6
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
31/KOD

Tłuczeń

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Tłuczeń frakcji 31,5/63
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
24/KOD

Kamień łamany

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Kamień łamany frakcji 250/500
EN 13383-1
Kamień do robót hydrotechnicznych
29/KOD

Lokalizacja


Wyświetl większą mapę