Grys

Niesort

Mieszanka drobna

Tłuczeń

Kamień łamany

Piasek łamany

Kruszywo nienormowane

Mieszanka pozanormowa

Głazy powyżej 500mm

Żwir

Piasek

Pospółka