Kamień łamany

KOSD oferuje kamień łamany niesortowany 0/500 mm.

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, kamień łamany znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie jako:

materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych),

materiał do wymiany podłoża,

do remontów dróg gruntowych pełnych i leśnych,

materiał do wypełniania fundamentów budowli,

materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp,

materiał do podwyższania terenu.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową