Monthly Archives: lipiec 2018

Pospółka

Pospółka to wielofrakcyjny materiał naturalny, niepodlegający sortowaniu, pozyskiwany bezpośrednio z wyrobiska.

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne i filtracyjne, wysoki wskaźnik zagęszczenia oraz dużą nośność, pospółki znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

jako materiał do wykonywania nasypów oraz zasypywania wykopów,

jako materiał do wymiany gruntu pod skomplikowane obiekty budowlane

jako podbudowę pod fundamenty,

do wykonywania warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków,

do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych,

na podbudowy pod wykonanie kostki betonowej i granitowej,

more

Piasek

Piasek jest naturalnym materiałem drobnoziarnistym, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się w zależności od asortymentu w zakresie od 0 do 4 mm.

Piaski mają szerokie zastosowanie w budownictwie, m. in.:

  do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich, w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym,

  do produkcji różnego rodzaju betonów

  do produkcji prefabrykatów betonowych,

  do produkcji podsypek cementowo-piaskowych,

  do wykonywania nasypów,

  do podsypki pod kostkę brukową i betonową,

  do warstw filtracyjnych.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich.

more