Kopalnia Bazaltu Rutki-Ligota

Ligota Tułowicka
49-130 Tułowice

Kierownik kopalni: mgr inż. Piotr Kaleta

e-mail: piotr_kaleta@kosd-niemodlin.com.pl

Biuro: tel. 77 460 00 33
Waga: tel. 77 460 00 34
e-mail: waga_rutki@kosd-niemodlin.com.pl

Certyfikat CIK Certyfikat ZKP
Produkowane grysy 2/8 i 8/16 do betonów posiadają kat. RO wg procedury badawczej GDDKiA PB/1/18

KRUSZYWA NIEREAKTYWNE


Grys

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Grys frakcji 0,5/1,6
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
42a/KORL
Grys frakcji 1/2,8
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
41a/KORL
Grys frakcji 2/5,6
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
33a/KORL
Grys frakcji 2/5,6 (płukany)
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
43a/KORL
Grys frakcji 2/8
EN 12620
Kruszywa do betonu
32a/KORL
Grys frakcji 2/8
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
31a/KORL
Grys frakcji 5,6/8
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
34a/KORL
Grys frakcji 5,6/8 (płukany)
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
44a/KORL
Grys frakcji 8/11,2
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
47a/KORL
Grys frakcji 8/16
EN 12620
Kruszywa do betonu
30a/KORL
Grys frakcji 8/16
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
29a/KORL
Grys frakcji 11,2/16
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
48a/KORL
Grys frakcji 16/22,4
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
36a/KORL
Kruszywo frakcji 4/31,5
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
53a/KORL

Niesort

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Niesort frakcji 0/12,5
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
45a/KORL
Niesort frakcji 0/12,5
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
46a/KORL
Niesort frakcji 0/31,5
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
28a/KORL
Niesort frakcji 0/63
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
27a/KORL

Mieszanka drobna

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Piasek łamany frakcji 0/2
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
38a/KORL
Mieszanka drobna frakcji 0/4
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
39a/KORL

Tłuczeń

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Tłuczeń frakcji 31,5/50
EN 13450
Kruszywa na podsypkę kolejową
52a/KORL
Tłuczeń frakcji 31,5/63
EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
37a/KORL
Tłuczeń frakcji 63/125
EN 13383-1
Kamień do robót hydrotechnicznych
51a/KORL

Kamień łamany

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Kamień łamany frakcji 90/250
EN 13383-1
Kamień do robót hydrotechnicznych
40a/KORL

Lokalizacja


Wyświetl większą mapę