Piasek

Piasek jest naturalnym materiałem drobnoziarnistym, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się w zależności od asortymentu w zakresie od 0 do 4 mm.

Piaski mają szerokie zastosowanie w budownictwie, m. in.:

  do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich, w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym,

  do produkcji różnego rodzaju betonów

  do produkcji prefabrykatów betonowych,

  do produkcji podsypek cementowo-piaskowych,

  do wykonywania nasypów,

  do podsypki pod kostkę brukową i betonową,

  do warstw filtracyjnych.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową