Mieszanka drobna

Produkowana przez KOSD mieszanka drobna dostępna jest w postaci frakcji: 0/2; 0/4; 0/5. Materiał dostępny jest w Kopalni Bazaltu Rutki-Ligota, Kopalni Szarogłazu Dębowiec, Kopalni Piaskowca Braciszów.

Mieszanka drobna o uziarnieniu od 0 do 5 mm znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

jako materiał do wykonywania nasypów,

jako podbudowa pod kostkę betonową,

stosowany do remontów dróg leśnych i gruntowych,

jako składnik „Suchego betonu”

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową