Żwir

Żwiry to naturalny materiał gruboziarnisty, będący skałą okruchową o luźnej postaci, złożoną z okruchów skał i minerałów o średnicy ziaren od 2 do 63 mm.

Produkowane żwiry dostępne są asortymentach: 2/8; 8/16; 2/16; 2/31,5.

Żwiry o uziarnieniu od 2 do 31,5 mm znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

do produkcji betonu towarowego,

do produkcji galanterii i prefabrykatów betonowych,

do produkcji podbudów z chudego betonu,

do produkcji kostki betonowej,

jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie przy tworzeniu zielonej architektury.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową