Pospółka

Pospółka to wielofrakcyjny materiał naturalny, niepodlegający sortowaniu, pozyskiwany bezpośrednio z wyrobiska.

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne i filtracyjne, wysoki wskaźnik zagęszczenia oraz dużą nośność, pospółki znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

jako materiał do wykonywania nasypów oraz zasypywania wykopów,

jako materiał do wymiany gruntu pod skomplikowane obiekty budowlane

jako podbudowę pod fundamenty,

do wykonywania warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków,

do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych,

na podbudowy pod wykonanie kostki betonowej i granitowej,

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową