Piasek łamany

Piasek łamany jest materiałem drobnoziarnistym pochodzącym z kruszenia nadziarna w procesie produkcyjnym, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się w zależności od asortymentu w zakresie od 0 do 2 mm.

Piasek łamany znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, m. in.:

do produkcji betonu towarowego,

do produkcji galanterii i prefabrykatów betonowych,

do produkcji kostki betonowej (jako wierzchnia warstwa),

do wykonywania nasypów,

do podsypki pod kostkę brukową i betonową.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową