Grys

Produkowane przez KOSD grysy dostępne są w szerokim zakresie frakcji, m. in.: 0,5/1,6; 1/3; 2/5; 5/8; 2/8; 4/16; 4/22; 8/11; 8/16; 8/22; 11/16; 16/22. Grysy płukane frakcji 2/5 i 5/8 dostępne są w Kopalni Bazaltu Rutki-Ligota.

Grysy o uziarnieniu od 0,5 do 22 mm znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

do produkcji betonu towarowego,

do produkcji galanterii i prefabrykatów betonowych,

do produkcji podbudów z chudego betonu,

do produkcji kostki betonowej,

jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie przy tworzeniu zielonej architektury.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową