Głazy powyżej 500mm

KOSD oferuje głazy >500 mm bazaltowe, szarogłazowe i piaskowcowe. Kamień pozyskiwany jest poprzez roboty strzałowe lub rozbijanie brył nadwymiarowych (kulą lub młotem hydraulicznym).

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, głazy > 500 mm znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie jako:

materiał do umacniania nasypów (kolejowych, drogowych),

materiał do wypełniania fundamentów budowli,

materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp,

architektura ogrodowa.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową