About: Piotr Lata

Recent Posts by Piotr Lata

Kamień łamany

KOSD oferuje kamień łamany niesortowany 0/500 mm. Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, kamień łamany znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie jako: materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), materiał do wymiany podłoża, do remontów dróg gruntowych pełnych i leśnych, materiał do wypełniania fundamentów budowli, materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp, materiał do podwyższania terenu. Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów.
more

Tłuczeń

KOSD produkuje tłuczeń drogowy o frakcji 31,5/63 oraz 63/125 mm a także tłuczeń kolejowy 31,5/50. Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, tłuczeń znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie jako: materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), materiał na podsypkę kolejową, materiał do wymiany podłoża. materiał do wypełniania fundamentów budowli, materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp, architektura ogrodowa. Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych.
more

Recent Comments by Piotr Lata

    No comments by Piotr Lata yet.