About: Piotr Lata

Recent Posts by Piotr Lata

Głazy powyżej 500mm

KOSD oferuje głazy >500 mm bazaltowe, szarogłazowe i piaskowcowe. Kamień pozyskiwany jest poprzez roboty strzałowe lub rozbijanie brył nadwymiarowych (kulą lub młotem hydraulicznym). Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, głazy > 500 mm znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie jako: materiał do umacniania nasypów (kolejowych, drogowych), materiał do wypełniania fundamentów budowli, materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp, architektura ogrodowa. Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do.
more

Mieszanka pozanormowa

Mieszanka pozanormowa dostępna jest w Kopalni Bazaltu Rutki-Ligota, . Mieszanka pozanormowa o szerokim zakresie frakcyjnym znajduje zastosowanie w drogownictwie i budownictwie: jako materiał do wykonywania nasypów, jako podbudowa pod kostkę betonową, stosowany do remontów dróg leśnych i gruntowych, jako składnik "Suchego betonu" Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych PN-EN 13450 - Kruszywa.
more

Recent Comments by Piotr Lata

    No comments by Piotr Lata yet.