About: Piotr Lata

Recent Posts by Piotr Lata

Piasek

Piasek jest naturalnym materiałem drobnoziarnistym, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się w zależności od asortymentu w zakresie od 0 do 4 mm.

Piaski mają szerokie zastosowanie w budownictwie, m. in.:

  do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich, w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym,

  do produkcji różnego rodzaju betonów

  do produkcji prefabrykatów betonowych,

  do produkcji podsypek cementowo-piaskowych,

  do wykonywania nasypów,

  do podsypki pod kostkę brukową i betonową,

  do warstw filtracyjnych.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich.

more

Żwir

Żwiry to naturalny materiał gruboziarnisty, będący skałą okruchową o luźnej postaci, złożoną z okruchów skał i minerałów o średnicy ziaren od 2 do 63 mm.

Produkowane żwiry dostępne są asortymentach: 2/8; 8/16; 2/16; 2/31,5.

Żwiry o uziarnieniu od 2 do 31,5 mm znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

do produkcji betonu towarowego,

do produkcji galanterii i prefabrykatów betonowych,

do produkcji podbudów z chudego betonu,

do produkcji kostki betonowej,

jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie przy tworzeniu zielonej architektury.

Nasze kruszywa.

more

Recent Comments by Piotr Lata

  No comments by Piotr Lata yet.