KKN Drogoszów

48-315 Jasienica Dolna
Drogoszów gm. Łambinowice

Kierownik Kopalni: mgr inż. Paweł Rink

e-mail: pawel_rink@kosd-niemodlin.com.pl
tel: +48 602 471 612

Waga: tel: 502 681 419
e-mail: waga_drogoszow@kosd-niemodlin.com.pl

Żwir

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Żwir frakcji 2/8
EN 12620
Kruszywa do betonu
2/KKND
Żwir frakcji 2/16
EN 12620
Kruszywa do betonu
4/KKND
Żwir frakcji 2/32
EN 12620
Kruszywa do betonu
6/KKND
Grys frakcji 8/16
EN 12620
Kruszywa do betonu
3/KKND
Żwir frakcji 16/32
EN 12620
Kruszywa do betonu
5/KKND

Piasek

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Piasek 0/2
EN 12620
Kruszywa do betonu
7/KKND

Pospółka

Frakcja
Zdjęcie
Oznacznie CE
Nazwa normy
Deklaracja właściwości użytkowych
Kruszywo 0/16
EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
1/KKND

Lokalizacja


Wyświetl większą mapę