Category Archives: Uncategorized

Piasek łamany

Piasek łamany jest materiałem drobnoziarnistym pochodzącym z kruszenia nadziarna w procesie produkcyjnym, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren piasku waha się w zależności od asortymentu w zakresie od 0 do 2 mm. Piasek łamany znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, m. in.: do produkcji betonu towarowego, do produkcji galanterii i prefabrykatów betonowych, do produkcji kostki betonowej (jako wierzchnia warstwa), do wykonywania nasypów, do podsypki pod kostkę brukową i betonową. Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 - Kruszywa do betonów PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach.
more

Kamień łamany

KOSD oferuje kamień łamany niesortowany 0/500 mm. Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, kamień łamany znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie jako: materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), materiał do wymiany podłoża, do remontów dróg gruntowych pełnych i leśnych, materiał do wypełniania fundamentów budowli, materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp, materiał do podwyższania terenu. Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów.
more