Category Archives: Uncategorized

Mieszanka pozanormowa

Mieszanka pozanormowa dostępna jest w Kopalni Bazaltu Rutki-Ligota, . Mieszanka pozanormowa o szerokim zakresie frakcyjnym znajduje zastosowanie w drogownictwie i budownictwie: jako materiał do wykonywania nasypów, jako podbudowa pod kostkę betonową, stosowany do remontów dróg leśnych i gruntowych, jako składnik "Suchego betonu" Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych PN-EN 13450 - Kruszywa.
more

Kruszywo nienormowane

Kruszywo nienormowane dostępne jest w Kopalni Bazaltu Rutki-Ligota, Kopalni Szarogłazu Dębowiec, Kopalni Piaskowca Braciszów. Mieszanka drobna o szerokim zakresie frakcyjnym znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie: jako materiał do wykonywania nasypów, jako podbudowa pod kostkę betonową, stosowany do remontów dróg leśnych i gruntowych, jako składnik "Suchego betonu" Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13383-1 – Kamień.
more