Category Archives: Uncategorized

Żwir

Żwiry to naturalny materiał gruboziarnisty, będący skałą okruchową o luźnej postaci, złożoną z okruchów skał i minerałów o średnicy ziaren od 2 do 63 mm.

Produkowane żwiry dostępne są asortymentach: 2/8; 8/16; 2/16; 2/31,5.

Żwiry o uziarnieniu od 2 do 31,5 mm znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

do produkcji betonu towarowego,

do produkcji galanterii i prefabrykatów betonowych,

do produkcji podbudów z chudego betonu,

do produkcji kostki betonowej,

jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie przy tworzeniu zielonej architektury.

Nasze kruszywa.

more

Głazy powyżej 500mm

KOSD oferuje głazy >500 mm bazaltowe, szarogłazowe i piaskowcowe. Kamień pozyskiwany jest poprzez roboty strzałowe lub rozbijanie brył nadwymiarowych (kulą lub młotem hydraulicznym). Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, głazy > 500 mm znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie jako: materiał do umacniania nasypów (kolejowych, drogowych), materiał do wypełniania fundamentów budowli, materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp, architektura ogrodowa. Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242 – Kruszywa do.
more