About: Piotr Lata

Recent Posts by Piotr Lata

Materiały do upłynnienia

[cherry_box preset="primary" class="well6"] [cherry_title_box title="Koparka BRAWAL 16-11" class="h4"] Rok budowy: 1993 Naprawa główna: 2004 Po naprawie głównej przepracowała 1860mtg Moc silnika: 200KM Osprzęt przedsiębierny łyżka: 2,5m3 Osprzęt podsiębierny łyżka: 1,4m3 Cena: 75 000zł + VAT [/cherry_box] [cherry_box preset="primary" class="well6"] [cherry_title_box title="Mobliny zakład kruszący MFLz kruszarką udarową HCI 110 - 100 T (zasilanie hybrydowe)" class="h4"] Rok budowy: 2011 Materiał wlotowy: do 450mm Wydajność: do 110m3/h Czas pracy: 3010 godz. Specyfikacja techniczna: ZAŁĄCZNIK Cena: 800 000 zł + VAT (do negocjacji) [/cherry_box].
more

Pospółka

Pospółka to wielofrakcyjny materiał naturalny, niepodlegający sortowaniu, pozyskiwany bezpośrednio z wyrobiska.

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne i filtracyjne, wysoki wskaźnik zagęszczenia oraz dużą nośność, pospółki znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

jako materiał do wykonywania nasypów oraz zasypywania wykopów,

jako materiał do wymiany gruntu pod skomplikowane obiekty budowlane

jako podbudowę pod fundamenty,

do wykonywania warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków,

do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych,

na podbudowy pod wykonanie kostki betonowej i granitowej,

more

Recent Comments by Piotr Lata

    No comments by Piotr Lata yet.